top of page

NEDERLANDSTALIGE SCHOOL
We spreken algemeen Nederlands in de school.
De moedertaal (thuistaal, eigen taal) blijft ook belangrijk om de Nederlandse
taalontwikkeling te stimuleren. Met deze visie mogen kleuters tijdens de speeltijden in
hun eigen taal communiceren. In het schoolgebouw pleiten wij wel om Nederlands te
spreken. Alle communicatie met de school gebeurt in het Nederlands
Het is in het belang van je kleuter en van jezelf dat je de taal machtig bent.
Bij oudercontacten vragen we om een tolk mee te brengen als je de taal niet machtig bent.

bottom of page