top of page

ZILL
Vanuit het nieuwe leerplan ZILL “Zin in Leren, Zin in leven” leggen we onze focus op de
harmonieuze ontwikkeling van elk kind, om hen zo te laten groeien tot echte
wereldburgers. Wij hebben daarbij aandacht voor de persoons- en cultuurgebonden
ontwikkeling.
Elk specifiek ontwikkelingsveld ordent de doelen in leergebieden: taal, wiskunde,
muzische vorming, wereldoriëntatie en lichamelijke opvoeding.
Daarom hebben we oog voor een gevarieerd en vernieuwend aanbod in de speelhoeken en
activiteiten zodat de kleuters uitdagingen krijgen op de verschillende
ontwikkelingsvelden

bottom of page