top of page

Inschrijvingen

AANMELDEN IN ONZE SCHOOL

 

Voor de eerste keer naar school.

In het verleden liep je als ouder gewoon langs in de school - van je keuze - om je kind(eren) in te schrijven. Dit is al een paar jaar niet meer mogelijk.

In Vlaanderen werd - sedert 2018 - een inschrijvingsprocedure voor het kleuter- en lager onderwijs ingevoerd. Elke basisschool werd verplicht haar capaciteit te bepalen (m.a.w. het aantal leerlingen dat per school/klas mag ingeschreven worden). Hierdoor worden de plaatsen per school beperkt. Langsgaan op school tijdens de maanden september - april om je kind(eren) in te schrijven kan niet meer.

 

Om je kleuter, geboren in 2021 en die voor de eerste keer naar school gaat, in te schrijven dien je gebruik te maken van het aanmeldingsplatform van de gemeente .

Concreet betekent dit, dat je je eerst moet aanmelden en nadien inschrijven.

Oudere kinderen die na het schooljaar 2022-2023 van school wensen te veranderen, dienen ook gebruik te maken van dit aanmeldingsplatform.

Wens je jouw kind(eren) geboren in 2020 of later, voor dit schooljaar (2022-2023) nog in te schrijven, dan neem je rechtstreeks contact op met de school van jouw keuze.

 

De aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2023-2024 zal starten op 28 februari 2023 (08u00) en lopen tot en met 21 maart 2023 (23u59)

 

Wie moet aanmelden:

*Kinderen geboren in 2021 (die in een school te Steenokkerzeel nog geen schoollopende    broers/zussen hebben)
Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2021 die pas effectief starten met school op 01 september 2024 (schooljaar 2024-2025) moeten aanmelden.

*Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar in een andere school.
Behalve als de kleuterschool en de lagere school één school zijn. In dit geval hoef je je kind      niet opnieuw aan te melden.

*Kinderen die van school willen veranderen.

 

Wie moet niet aanmelden:

*Broers, zussen en kinderen van personeel die gebruik maakten van de voorrangsregeling.

Deze kinderen krijgen voorrang in de school waar een broer of zus schoolloopt of waar mama/papa werkt.
Belangrijk: Men dient de school waar de broer of zus schoolloopt of waar het personeelslid tewerkgesteld is, te contacteren om de inschrijving te realiseren.

 

Om de inschrijving te realiseren, maak je met de school een afspraak tussen  10 januari 2023 en 31 januari  2023. Een afspraak maken kan pas vanaf eind december 2022.

Als je recht hebt op de voorrangsregeling en je kind niet inschrijft voor 31 januari 2023 dan vervalt je voorrang.

 

OPGELET: Kinderen die al naar school gaan en het volgend schooljaar niet van school veranderen, moeten niet aanmelden voor het volgend schooljaar.

bottom of page