top of page

Inschrijvingen

AANMELDEN IN ONZE SCHOOL

Voor de eerste keer naar school.

In het verleden liep je als ouder gewoon langs in de school - van je keuze - om je kind(eren) in te schrijven. Dit is al een paar jaar niet meer mogelijk.

In Vlaanderen werd - sedert 2018 - een inschrijvingsprocedure voor het kleuter- en lager onderwijs ingevoerd. Elke basisschool werd verplicht haar capaciteit te bepalen (m.a.w. het aantal leerlingen dat per school/klas mag ingeschreven worden). Hierdoor worden de plaatsen per school beperkt. Langsgaan op school tijdens de maanden september - april om je kind(eren) in te schrijven kan niet meer.

Aanmelden en inschrijven 2024-2025
 

Voor het schooljaar 2024-2025 werken alle scholen van het gemeentelijk en vrij onderwijs van Steenokkerzeel met eenzelfde digitaal aanmeldingssysteem.

Nieuwe kleuters moeten zich eerst digitaal aanmelden voor de daadwerkelijke inschrijving.

 

Dat gebeurt via volgende website: http://aanmelden.steenokkerzeel.be/ 

Verloop van de procedure: 

 

  • De aanmeldingsperiode loopt van 27 februari 2024 (8.00 uur) tot en met 19 maart 2024 (23.59 uur).  

  • Uiterlijk op 19 april 2024 wordt u medegedeeld aan welke school uw kind werd toegewezen of welke plaats het daar heeft op de wachtlijst. 

  • Tussen 22 april 2024 en 13 mei 2024 (uiterlijke datum!) leg je zelf een afspraak vast met de school. Let op: na 13 mei 2024 gaat de toewijzing verloren en kan u er geen beroep meer op doen. 

  • U biedt zich op de afgesproken datum aan op de u toegewezen school en het identiteitsbewijs van uw kind(eren) zodat de inschrijving kan worden gerealiseerd. 

 

 

Kleuters die reeds een broer of zus hebben die school loopt in de school van uw keuze en kinderen van personeel krijgen nog steeds voorrang bij het toewijzen van een plaats. Zij hoeven zich niet meer op voorhand in te schrijven, maar melden zich ook digitaal aan tussen 27 februari 2024 en 19 maart 2024. 

 

Volgende scholen werken met het aanmeldingssysteem: 

 

  • GBS Piramide & Tilia, Fuérisonplaats 14, 1820 Steenokkerzeel (02 756 55 00) 

  • Ter Ham, Van Frachenlaan 25, 1820 Steenokkerzeel (02 759 97 43) 

  • VB Sint-Cajetanus, Tervuursesteenweg 176, 1820 Perk (02 751 79 18) 

  • Vrije kleuterschool De Zandkorrel Vereeckenstraat 82 1820 Melsbroek (02 751 72 95)

bottom of page