Visie

1. Schooleigen christelijke identiteit
 • We luisteren naar godsdienstverhalen in de klas. We vieren samen met de parochie Lichtmis in de kerk en werken aan missie- en/of vastenprojecten.

 • We streven naar openheid, respect en zorg voor mens en natuur, genieten en zijn dankbaar voor wat we krijgen en leren in vriendschap en vertrouwen te leven.

 • We proberen waarden bij te brengen zoals vergeven, troosten, helpen, genieten, vriendje zijn van iedereen en te zorgen voor elkaar.

 • Door de kleuters deze waarden mee te geven streven we naar eigen persoontjes die vertrouwen hebben in zichzelf en zo aandacht en respect hebben voor anderen.

2. Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod

We laten de kleuters zich in hun "totale" persoon ontwikkelen:

 • spelend leren samenwerken en gezond concurreren

 • bouwen aan de basisontwikkeling

 • een eigen tempo mogen opbouwen

 • graag komen

 • leren samenspelen

 • familiale sfeer

 • talenten optimale kansen geven

 • creativiteit en zelfstandigheid ontwikkelen

 • aandacht voor eigen inbreng

3. Didactische aanpak en stimulerend opvoedingsklimaat
 • Kleuters mogen bij ons echt kind zijn en we moedigen hen positief aan.

 • We werken themagericht en omdat we een kleine school zijn, geven we de mogelijkheid klasdoorbrekend te spelen zoals bv. in alle klasjes spelen of bij mooi weer buiten spelen met verschillende materialen op onze kindvriendelijke speelplaats.

 • We werken vaak met de hele kleuterschool projecten uit.

 • Vanaf de jongste kleuterklas worden de kleuters aangespoord tot zelfstandigheid. Bij oudere kleuters wordt dit verder uitgebouwd d.m.v. keuzebord, contractwerk...

4. Werken aan ontplooiing van elk kind, met brede zorg

Elke kleuter in onze school heeft het recht om zich goed te voelen en om maximale ontplooiingskansen te krijgen. Vele kleuters krijgen deze kansen automatisch. Zij krijgen vanuit hun eigen competenties en inzichten én vanuit hun socio-economische achtergrond voldoende stimulansen en voldoende zorgelementen aangereikt binnen het 'gewone' schoolgebeuren.

5. Werken aan de school als gemeenschap en organisatie
 • Onze school heeft geen oudercomité maar we worden enorm geholpen bij schoolfeesten, werkdagen, ... door vrijwillige ouders en sympathisanten waardoor er een goed contact ontstaat.

 • Het schoolbestuur probeert de school zo optimaal mogelijk te begeleiden en te steunen.

 • Er is ook een regelmatige samenwerking met het CLB van Vilvoorde.

Wij beseffen zeer goed dat we nog niet alles bereikt hebben, maar het is een streven naar om samen met onze kinderen, alle juffen en de ouders te werken aan een gelukkige kleuter binnen een gezellige, open kleuterschool.