top of page

CREATIVITEIT
We stimuleren de creativiteit van de kleuters, geen afgewerkte producten waar
kleuters gewoon moeten nadoen. Het proces is belangrijker dan het resultaat. We
bieden zoveel mogelijk experimenteermogelijkheden aan. We leren technieken en
spelscenario’s aan zodat de kleuters genoeg input hebben om hun talenten aan te
spreken en te ontwikkelen. Doorheen de keuzevrijheid die wij de kls geven proberen we
elke kleuter ook te stimuleren om creatief na te denken en nieuwe dingen te ontdekken.
Door samen te spelen leren kls communiceren, rollen aannemen, verhalen opbouwen,
gevoelens verwerken, fantasievolle situaties bedenken, …

bottom of page