top of page

BETROKKENHEID
We streven naar hoge betrokkenheid in het spel van elke kleuter. Als ze intens en
geboeid spelen dan komen ze tot ontwikkeling. De betrokkenheid wordt ook verhoogd
door in te spelen op hun interesses, door als juf mee te spelen in de hoeken.
We bevestigen wat ze goed doen en benadrukken dat ze de “moeite waard” zijn.
We stimuleren en motiveren de kleuters om verder stappen te zetten met vallen en opstaan.
Verbondenheid tussen kleuters onderling en de juffen, is de rode draad om dit te
realiseren

bottom of page