top of page

ZELFSTURING EN ZELFREDZAAMHEID
Wij vinden het belangrijk dat onze kleuters uitgroeien tot zelfstandige kinderen.
Zelfsturing gaat niet over wat kleuters al dan niet zelf kunnen, maar over het inzicht
dat kleuters hebben om zelf te kunnen handelen, zelf te kunnen bepalen, zelf te kunnen
realiseren zonder steeds de hulp van de juf nodig te hebben en zo probleemoplossend
te kunnen denken.
Als kleuters naar school gaan, voeren ze allerlei taken uit, die niet alleen een beroep
doen op hun denkvermogen, maar ook op hun concentratie, taakgerichtheid en
zelfstandigheid. De zelfstandigheid wordt aangemoedigd bij dagdagelijkse activiteiten
zoals jas aandoen, boekentas leegmaken, naar toilet gaan , opruimen, …

bottom of page