top of page

RIJK BASISMILIEU
We zien spelen als een volwaardige manier om te groeien in ontwikkeling. We starten
met een rijk basismilieu in de hoeken en brengen verrijkingsmaterialen aan naar de
noden en de interesse van de kls.
Er is een groei doorheen de kleuterschool. Zo gaan we bij de jongste kls materialen en
dozen wisselen en bij de oudere kls mogen ze zelf samen afspreken en beslissen welke
doos ze nemen. We zijn ervan overtuigd dat het weinig zinvol is om kleuters voortdurend
te verplichten tot opgelegd werk.
We werken regelmatig zonder thema, zodat we meer tijd hebben om de kleuters te
observeren en om mee te spelen.
Er kunnen wel kleine thema’s ontstaan door de interesses van de kleuters, door de juf of
tijdsgebonden thema’s . Daarom hebben we oog voor een gevarieerd en vernieuwend
aanbod in de uiteenlopende hoeken. We voorzien een mix van kleuter- en
leerkrachtgestuurde activiteiten.

bottom of page