top of page

LOKALE GEMEENSCHAP
We streven er naar dat de kleuter verbonden is met zichzelf, met de anderen en met de
wereld. We werken regelmatig klasdoorbrekend bv. één namiddag per week spelen we in alle
klasjes, de oudere kleuters helpen de jongere kleuters in de gang, op de speelplaats, we
werken samen projecten uit,…
We betrekken graag iedereen bij het schoolgebeuren bv. voorlees- en spelletjesmomenten,
feesten, fruit schillen, klusjesdag, …

We werken samen met het woonzorgcentrum Floordam door maandelijks een bezoekje te
brengen met één klas, we vieren Lichtmis in de kerk, we maken een lichtje om mee te dragen in
de lichtstoet van het dorp,..

bottom of page